Casinetto

Casinetto, boligområde på Skøyen/Madserud, bydel Ullern, navn etter OBOS-boretttslaget Casinetto, oppført 1981–83 (ark. Telje-Torp-Aasen AS, nå LMR arkitektkontor). Det består av tre områder: Område I (4 blokker) med adresse Gustav Vigelands vei 42–54, her ligger også Casinetto alders- og sykehjem (nr. 50–52). Område II: (5 blokker) med adresse Gustav Vigelands vei 23–40. Område III: (4 blokker ) med adresse Prinsessealleen 13–23. Borettslaget har til sammen 298 leiligheter fordelt på 21 oppganger. Blokkene, som har vinklet grunnplan, ligger gruppert langs en sentral gangvei, de har pulttak og er kledd med metallplater i gult og orange.