Den engelske park

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Den engelske park på Skøyen. Foto: Teknisk museum

Den engelske park, parkområde ved Skøyen hovedgård vest for Vigelandsanlegget, populært tur- og rekreasjonsområde, opprinnelig navn på et parkanlegg som tilhørte Skøyen Hovedgård. Parken var anlagt av gårdens eier August Andresen Butenschøn (1842–1935). I området er det en liten dam, på folkemunne kalt «Butensjøen».

Den engelske park er et unikt naturområde med edelløvskog, blant annet alm, eik og ask, og sjeldne planter, blant annet lodnefiol. Her er også verdens nordligste kjente lokalitet for eikegresshoppe. Et usedvanlig rikt fugleliv innbefatter en rekke sangere, blant annet nattergal, samt kattugle. Området er ikke underlagt tilfredsstillende vernebestemmelser og er utsatt for slitasje. Borettslaget Casinetto ble bygd i deler av parken 1981–83.