Casinetto

Casinetto, boligområde på Skøyen/Madserud, bydel Ullern, navn etter OBOS-boretttslaget Casinetto, oppført 1981–83 (ark. Telje-Torp-Aasen AS, nå LMR arkitektkontor). Det består av tre områder: Område I med fire blokker har adresse Gustav Vigelands vei 42–54; her ligger også Casinetto alders- og sykehjem i nr. 50–52. Område II har fem blokker med adresse Gustav Vigelands vei 23–40. Område III har fire blokker med adresse Prinsessealleen 13–23. Alle områdene grenser til Den engelske park i vest.

Borettslaget har til sammen 298 leiligheter fordelt på 21 oppganger. Blokkene, som har vinklet grunnplan, ligger gruppert langs en sentral gangvei. De har pulttak og er kledd med metallplater i gult og oransje.