Centralgården

Revisjon per 9. jul. 2020 kl. 19:17 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Centralgaarden Oslo.jpg
Øverst: Centralgården fotografert i 2006. - Foto Mahlum / Creative Commons - Nederst: Slik gården så ut med den opprinnelige fasaden i 1890. - Foto Severin Worm-Petersen / Oslo Museum / Creaive Commons

Centralgården, bygården med adresse Lille Grensen 7, også kalt Morgenbladgården.

På tomten lå fra 1764 Mikkelsgården, en bondehandelsgård med svalganger. Navnet hadde den etter sin mest kjente eier, høkeren Torsten Mikkelsen, som også tok imot losjerende og spisegjester. Gården ble populært kalt «Noahs Ark» på grunn av de mangfoldige losjerende og deres dyr. «Pultosten» var et annet kallenavn på gården. Mikkelsgården brant 1874, og tre investorer med Thorvald Meyer i spissen kjøpte tomten.

Centralgården ble reist på tomten 1875 (ark. Paul Due). En stor trappehall gikk gjennom etasjene. I kjelleren åpnet restauratør Hans Peter Jensen Café Central, populært kalt «Centralhallen», der det var orkesterunderholdning og opptreden av sangerinner. I bygningen var det ellers flere saler og møtelokaler. I øverste etasje var det atelierer, der bl.a. malerne Christian Krohg, Knud Bergslien med sin malerskole, Ludvig Skramstad, Andreas Bloch og en kortere tid også Edvard Munch holdt til. I 1892 ble gården overtatt av et nytt selskap og ombygd til nåværende utseende (ark. Ove Ekman).

Morgenbladet holdt til i gården 1903–76. En innvendig ombygging fant sted i 1930-årene. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp på gården til minne om Christian Krohg som hadde atelier her 1880–86.

Under krigen var det tysk restaurant i tredje etasje. I sjette etasje lå redaksjonen for den tyske ukeavisen Wach im Norden.

Fra 9. november 1940 lå bokhandelen Bokhjørnet her, etablert av Ragnhild Carlsen, sener gift Dobloug (1909–2000) og Olaf Thommessen (1906–66). Fra 1947 var Thommessen eneeier.

En ny innvendig ombygning ble foretatt 1980 (ark. Otto Torgersen). Bygningen inneholder nå bevertningssteder, butikker og kontorer.