Lille Grensen

Lille Grensen, Sentrum, fra krysset Grensen/Akersgata til Stortings plass. Gammelt gatenavn. Gaten var opprinnelig en viktig utkjøringsvei fra Christiania mot vest, som fortsatte i den tidligere Ruseløkkveien. Den er også blitt oppfattet som en forlengelse av Grensen, og har vært omtalt dels med dette navn (Grændsegaden), dels Lille Grensegate. Se også Korsveien. Lille Grensen ble gågate i 1971, trolig den første i Oslo, hvis man ser bort fra Strøget.

Bygninger m.m.:

5. En sjuetasjes forretningsgård fra 1932 (ark. F. S. Platou), tidligere kalt Schulzgården etter firmaet Franz Schulz som hadde forretning her, en spesialforretning for reiseartikler og skinnvarer. I et hus som lå her tidligere, bodde Niels Henrik Abel fra han ble elev ved Katedralskolen til 1821, da han ble student ved Universitetet. Et av Oslo Byes Vels blå skilt er satt opp her til minne om ham.

7. Centralgården.