Elveli

Elveli, Sørkedalen, innerst i Elveliveien, plass øst for Langlielva, 175 moh. Den gikk tidligere under navnet Hullet og Østre Hullet, solgt fra kronen i 1645. Solgt fra Løvenskiold-Vækerø ca. 1940. Elveli Hestesportsenter holder til her.