Furusetheimen

Revisjon per 5. mai 2020 kl. 07:03 av Trond (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Furusetheimen, Furusetveien 1, Furuset, bydel Alna, forsamlings- og kulturhus med stor sal, oppført 1927 av Furuset Vel (grunnlagt 1912). Furusetheimen og tomten ble rehabilitert med innvielse i 2009. Huset har i alle år vært brukt til tilstelninger, møter, basarer og juletrefester. Furuset Sanitetsforening holdt sine møter her og hadde i mange år helsestasjon i huset. Her har vært søndagsskole. I senere år har også minoritetsgrupper benyttet huset til møter.

Furuset kino ble startet opp av Furuset Vel i 1928 og har det meste av tiden hatt visninger tre dager i uken. Fra 1990-tallet har kinoen hatt om lag 200 sitteplasser. I 2008 ble Furuset filmklubb stiftet her.

Furusetheimen ble rekvirert av den tyske okkupasjonsmakten i 1940, etter at de en kort periode hadde hatt tilhold på Furuset skole. Etter en periode da huset var frigitt og igjen ble brukt som kino, ble det på nytt rekvirert fra begynnelsen av 1944. I 1943 hadde Arbeidstjenesten en leir for jenter som deltok i jordbruksarbeidet på gårdene her, en leir som ble avsluttet med en stor fest i salen. Huset ble senere blant annet brukt til innkvartering av kvinnelig tysk personell. Ved innledningen til den siste perioden huset var rekvirert, foretok tyskerne store ombygningsarbeider. Salen ble oppdelt i to etasjer med tre nye pipeløp og smårom i begge etasjene. Huset ble frigitt i april 1945, for kort etter å bli tatt i bruk av Røde Kors til innkvartering av tidligere krigsfanger.

I desember 1945 rekvirerte Sosialdepartementet huset til flyktningebolig. Etter en omfattende rehabilitering og tilbakeføring til forsamlingshus, kunne huset gjeninnvies i mars 1947.