Groruddalen skole

Revisjon per 4. feb. 2019 kl. 10:49 av KAT (diskusjon | bidrag)

Groruddalen skole, Vestbyveien 13, ungdomsskole (8–10).

Bygningen (ark. Georg Greve) ble drevet som gymnas 1938–72 og het Grorud høyere allmenskole til 1958. Fra 1958 var den en kombinert skole med framhaldskole, realskole og gymnas med dagens navn. Den ble utbygd i 1960-årene. Skolens russemerke da skolen het Grorud høyere skole, var en G-nøkkel, da skolen hadde skiftet navn til Groruddalen, en padde. Skoleavisen het Groruddølen.

1972 flyttet gymnasklassene over til Bredtvet videregående skole, Groruddalen skole fortsatte deretter som ungdomsskole til den ble nedlagt 1985. Rundt 1970 var det 680 elever ved skolen, og dette er blant de høyeste elevtallene i skolens historie.

Skolebygningene ble fra 1985 brukt til kontorer for forskjellige kommunale etater. Fra 1997 ble bygningen igjen tatt i bruk som ungdomsskole (8–10), først under Nordtvet skole, fra 1998 selvstendig administrasjon. Fra 1999 har skolen holdt til i egne skolelokaler. Skolen har en byomfattende spesialklasse for elever med spesielle behov. Skoleåret 2017/2018 hadde skolen 312 elever.

Skolen disponerer også gymsalen til Grorud Idrettslag, som ligger i skolegården. Den har spillflate for innebandy og volleyball.