Hagan

Revisjon per 30. okt. 2019 kl. 15:23 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Hagan, tidligere husmannsplass under Holmen gård fra ca 1720, senere under Vestre Holmen, nåværende adresse: Holmenkollveien 61c. Plassen, som bestod av våningshus, drengestue og en låve/stall, ble i 1907 kjøpt av maleren Henrik Backer (1865–1948), som de første årene brukte den som feriested. I 1915 bygde han om våningshuset til helårsbolig med en ny fløy på vestsiden og et atelier. Etter Backers død solgte enken hans eiendommen til Storebrand, mot at hun fikk bo der til hun døde, noe hun gjorde i 1964. Etter en brann fikk Storebrand tillatelse til å rive huset. Det gamle, opprinnelige våningshuset ble gjenoppført i 1972, men ikke atelieret og Backers vestfløy. Selv med det nyoppførte våningshuset må plassen kunne karakteriseres som godt bevart med den gamle uthusbygningen med stall, drengestue og et lite lysthus.