Ila skole

Revisjon per 17. apr. 2024 kl. 20:17 av Helge (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Ila skole fotografert i 2007. I forgrunnen Fougstads gate. Foto: Helge Høifødt / Oslo byleksikon

Ila skole, Fougstads gate 10, barneskole (1–7), tidligere barne- og ungdomsskole (1–10). Bygningen ble oppført 1916 i nordisk nybarokk i pusset tegl (ark. Stadsarkitekten v/Bredo Berntsen), en stor trefløyet bygning med mansardtak og runde trappetårn med barokke tårnhjelmer på hjørnene. Skolen var lenge byens største skole og ligger som et slott, synlig fra store deler av byen. Indre og ytre rehabilitering 2004–07 (ark. Heggelund & Koxvold ANS). En ny indre rehabilitering fant sted 2013–15, da skolen samtidig gikk over til å bli en ren barneskole.

Bygningen rommet tidligere også Skolen for hørselsvekkede og hadde tidligere en byomfattende spesialklasse for elever med spesielle behov. Ila skole har i flere år leid Steinbråten gård på Skar i Maridalen der alle elevene har uteundervisning med lærer minst to ganger årlig. Skolen hadde de høyeste elevtallene i sin historie rundt 1917 (1465 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 551 elever.

Ila Skoles Musikkorps ble stiftet 26. okt. 1921. Siden 1971 har også jenter vært med. Fra 2011 er korpset slått sammen med korpset på Bolteløkka skole under navnet Ila og Bolteløkka skolekorps.

Skolen ble rekvirert til kaserne for tyske tropper 14. april 1940. 16. mars 1942 ble også overlærerleiligheten rekvirert. Sommeren 1944 ble skolen frigitt av tyskerne, men om høsten rekvirert igjen av NS-myndighetene for innkvartering av evakuerte fra Finnmark. I februar og mars ble skolen brukt til innkvartering av Hirdens bedriftsvern.

Etter frigjøringen overtok norske styrker skolen. Den ble endelig frigitt rundt 20. juli 1945. Om sommeren startet man rydding og istandsettelse av skolen, men ble på langt nær ferdig til skolestart. Så da skoleåret begynte etter sommeren, måtte de fleste stå i klasserommene fordi det manglet pulter. Nesten alt inventar og undervisningsmateriell var ødelagt eller forsvunnet. Å få skolen i skikkelig stand var en langsommelig prosess, det tok blant annet flere år før klasserommene var forsynt med ordentlige pulter.

1960–69 holdt også den midlertidige skolen Ila høyere skole til i bygningen. Denne skolens russemerke var en sittende mus.