Jacob Aalls gate

Revisjon per 24. okt. 2022 kl. 12:04 av Helge (diskusjon | bidrag) (bildestørrelse)
Nr. 32 med forhage, som gaten er kjent for. Foto: Helge Høifødt

Jacob Aalls gate, Majorstuen, bydel Frogner og St. Hanshaugen, fra Professor Dahls gate til Fagerborggata. Oppkalt 1879 etter jernverkseier Jacob Aall (1773–1844), eidsvollsmann, forretningsmann og oversetter av Snorres kongesagaer. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og het Max’ Gade. Den var oppkalt etter Max Samson, far til konsul Louis Samson (jfr. Maries gate). Gaten er en lang boliggate dominert av leiegårder fra 1890-årene og (på høyre side nedenfor Bogstadveien) av leiegårder fra perioden 1927–43.

Bygninger m.m.:

1. (tidligere Professor Dahls gate 49). En seksetasjes boligblokk med 40 leiligheter ferdigstilt i 1943. Her lå tidligere to villaer med adresse til hver sin gate. Da blokken var ferdig, ble den rekvirert og brukt av Det tyske Røde Kors som hospital.

2 og 6. Her lå tidligere to trevillaer oppført 1895 (ark. Olaf Boye). Begge er nå erstattet av lavblokker.

9. En femetasjes leiegård fra 1927. Her hadde Det tyske Røde Kors lokaler under krigen.

13. En femetasjes boliggård fra 1927 med to forretningslokaler i første etasje, skildret av Bodil Stenseth i boken Nr. 13 – en vestkantfortelling, 2010.

28. Den tidligere adressen til en fireetasjes leiegård fra 1899. I 2014 ble adressen endret til Ole Vigs gate 28 til tross for protest og anke.

32. En fireetasjes leiegård fra 1902, oppført av byggmester Samuel Borgfelt. Her var fra 1920-årene og i ca. femti år Fru Collett Børs Gamlehjem, opprinnelig for tjenestepiker i Kristiania. Fru Anna Collett Børs (1932–1915) som ble enke i 1905, opprettet legater som hadde som formål å drive humanitære og kristelige virksomheter, som bl.a. dette gamlehjemmet for enslige kvinner.

48–64, 53–59. Del av Jessenløkken.