Kastellet skole

Revisjon per 9. mar. 2024 kl. 14:06 av Yngvild (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Kastellet skole, Birger Olivers vei 34, barne- og ungdomsskole (1–10), oppført som eksperimentskole for Oslo kommune 2004 (ark. Christopher Adams) etter arkitektkonkurranse. Hovedbygning i to etasjer og underetasje inneholder spesialrom, gymnastikksal og administrasjon. Skolen består av tre bygninger i to etasjer med undervisningsrom. Egne utvendige trapper for hvert klasserom i annen etasje. Interiører ved interiørarkitekt Beate Ellingsen.

Skolen har byomfattende spesialgrupper for elever med psykisk utviklingshemning. Skolen var blant de første i Oslo som tilbød 2. fremmedspråk på barnetrinnet. Skolen var nasjonal demonstrasjonsskole 2007–09. Den hadde 621 elever i skoleåret 2022/23.

Ved skolen ligger Kastellet idrettshall som drives av Oslo Volley. Den har spillflate merket for basketball, håndball og volleyball.