Kjøbmand Thor Olsens stiftelse

Revisjon per 23. mai 2021 kl. 17:15 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Kjøbmand Thor Olsens stiftelse, tidligere Vaterlands Børneasyl, Sandakerveien 63, barnehage med tre avdelinger for barn 1–5 år. Thor Olsen (1786–1868) opprettet Vaterlands Børneasyl i 1838; i 1847 gav han eiendommen Tomtegata 10 og 12 000 spesidaler som testamentarisk gave til institusjonen, og ytterligere 3000 spesidaler i 1864. Tomtegata 10 ble solgt til NSB i 1920, og salgssummen anbrakt til forvaltning i Oslo overformynderi. Stiftelsens virksomhet var nedlagt inntil 1930, da Sandakerbakken gård ble innkjøpt og stiftelsens navn endret til Kjøbmand Thor Olsens stiftelse. Siden innvielsen 1933 er eiendommen drevet som barnehage.