Sandakerbakken (plass)

SandakerbakkenSandakerveien 63, opprinnelig husmannsplass under Sandaker, gnr. 78. Den store murvillaen ut mot Sandakerveien ble oppført 1854 av brukseier Iver Olsen. Den er fra 1933 barnehage, tidligere drevet av som daghjem av Kjøbmand Thor Olsens stiftelse, nå den kommunale Thor Olsens barnehage. I bakgården ligger et tømmerhus som tilhørte den opprinnelige husmannsplassen. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.