Lensmannsæter gård

Lensmannsæter, gård med gnr. 183/1, Ekebergveien 249, har bevart våningshus. Navn etter lensmann Berthold Knopf, eier 1800–20. På Lensmannsæter ble det store avskjedsselskapet for visestattholder prins Frederik av Hessen-Kassel holdt 29. mai 1813. Gården var opprinnelig en del av Tungebråten.