Lovisenberg menighetshus

Revisjon per 5. okt. 2023 kl. 08:28 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Lovisenberg menighetshus i første etasje i venstre del av bygget med inngang fra gaten i den hvite del midt på bygget. Seniorsenteret har inngang på siden, rundt hjørnet til høyre i bildet. Foto 2023: Sylvi Baardseth Panjwani / Oslo Byleksikon

Lovisenberg menighetshus. Lovisenberggata 4, bydel St. Hanshaugen, er en menighetssal med kjøkken, garderobe og toaletter i første etasje i en fire etasjes blokk der de tre øvrige etasjer er leiligheter. Salen kan ved behov deles i en større og en mindre sal. Sidebygningen inneholder lokaler for et seniorsenter i Kirkens Bymisjon med direkte adgang til menighetshuset ved behov. Bygget reist av Selmer Furuholmen i 1990 på tomten til det gamle menighetshuset for Lovisenberg menighet.

Historikk

Etter at Lovisenberg Småkirkedistrikt ble etablert 1947 gjennom et samarbeid mellom Oslo Småkirkeforening, Diakonissehuset og Gamle Aker menighet ble det etter hvert et ønske om et menighetshus i tillegg til Lovisenberg kirke. I 1959 solgte så enkefru Petra Arnesen sitt hus i Lovisenberg gate 4 til dette formål. Huset fikk i 1969 et tilbygg med en menighetssal, utvidet i 1978/79. 1986 startet planleggingen om et helt nytt menighetshus som også skulle kunne romme et eldresenter. Det sto ferdig 1990.