Markus kirke

Revisjon per 25. sep. 2017 kl. 09:58 av Emotion (diskusjon | bidrag) (Created page with "Schwensens gate 15, sognekirke for Markus menighet, som ble utskilt fra Gamle Aker og opprettet 1917. Kirken ligger like ved St. Hanshaugen, med fasade mot Ullevålsveien og m...")
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart

Schwensens gate 15, sognekirke for Markus menighet, som ble utskilt fra Gamle Aker og opprettet 1917. Kirken ligger like ved St. Hanshaugen, med fasade mot Ullevålsveien og med inngangsparti mot Schwensens gate. Det er en typisk bykirke, bygd inn mellom eksisterende leiegårdsbebyggelse. Kirken har et særpreget utseende; tårnet med et løkkuppel-lignende spir vender ut mot Ullevålsveien og er synlig fra lang avstand.

Kirken er en treskipet langkirke i to etasjer, oppført i en blanding av nybarokk og nyklassisisme i tegl med pusset fasade og tårn (ark. Sverre Knudsen). Kirken, som ble innviet av biskop Johan Lunde 1. april 1927, har 520 sitteplasser. Ved innvielsen komponerte kirkens organist, komponisten Per Steenberg, en egen kantate: »Kantate til kirkeinnvielse».

Midtskipet er overdekket med åpent, fritt hvelv som bæres av dragere understøttet av tresøyler med lysekroner opphengt mellom søylene. Utsmykkingen av hvelvene i skip og kor, fondveggen i koret, taket i sideskipene og alterbildet er bekostet av menigheten og utført av Enevold Thømt. De viktigste billedmotivene i utsmykningen er valgt med det mål for øye å gi uttrykk for det særpregede i Markus-evangeliet. Altertavlen fremstiller Den oppstandne Kristus. Seierherren. Prekestolen og døpefonten er tegnet av arkitekt Knudsen. Ved siden av prekestolen henger et krusifiks som kom opp 1982.

Orgel med 34 stemmer (J. H. Jørgensen, 1926), restaurert 1991 av N. A. Venhiem. Et av de største pneumatiske orgler i Norge som fortsatt er bevart. Kirken har to klokker fra Olsen Nauen klokkestøperi; begge bærer Haakon 7s navnetrekk. Den største (420 kg) har inskripsjonen «Hosiannah, velsignet være den, som kommer i Herrens navn» og den minste (206 kg) «Den som har øren at høre med, han høre». I 1955 fikk kirken indirekte belysning til alle takmaleriene foruten andre tilskudd til utstyret, alt sammen private gaver.

Kirkens inngangsparti mot Ullevålsveien ble i 2004 innredet til gatekapell og vigslet av biskop Gunnar Stålsett. Fasaden forfalt sterkt på 2000-tallet, og til tider var det risikabelt å ferdes på fortauet i Ullevålsveien av frykt for at bygningsdeler kunne rase ut. Etter kirkens 80-årsjubileum 2007 ble det igangsatt nødvendig vedlikehold, og kirken ble pusset opp 2008–09.

Referanser til denne artikkelen

Schwensens gate, Ullevålsveien