Nords isdammer

Revisjon per 18. sep. 2022 kl. 11:47 av Helge (diskusjon | bidrag) (mer om skøyter, kilde Moland Byrom s 163)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Nords isdammer, Maridalsveien 90 b, to isdammer som fra 1860-årene lå øverst i Iladalen, omtrent ved nåværende Søren Jaabæks gate og bort til Maridalsveien. De ble anlagt som «Christiania Ismagazin» i 1859 av av Martin Edvard Nord (1817–89), bestyrer og medeier av Nedre Vøyen Mølle. Han startet isproduksjon i Akerselva i 1850-årene (M. E. Nords ishandel). Omkring 1870 kjøpte han en del av Iladalen og anla to dammer med stort islager på nedsiden. Ved den nederste dammen ble det anlagt skøytebane, der Nord tok billetter for å gå på skøyter tidlig i sesongen, før isskjæringen tok til. På slutten av 1800-tallet var det her en bane med 400 m omkrets, drevet av Norges Skøiteforbund. Banen ble populært kalt «Nordishavet». Bedriften ble solgt til Christiania Kul- og Vedbolag i 1912, og virksomheten i Iladalen ble nedlagt omkring 1930.

Se også Isskjæring.