P. Meyer

Revisjon per 10. aug. 2021 kl. 19:05 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

P. Meyer, skipsrederi opprettet av Peter Kristoffer Meyer (1880–1965), tidligere kontorsjef ved Bamble Cellulosefabrik. Han etablerte seg som reder i Oslo i 1917, med selskapet A/S Havtor, som også var navnet på rederiets første skip, bygd i 1883. Alle rederiets skip fikk navn med forstavelsen Hav-. Det første tiåret ble preget av trampfart samt kjøp og salg av skip. I 1930 fikk rederiet sitt første tankskip, Havbør, og i 1940 besto flåten av fire tankskip og to såkalte «Lakebåter», spesialbygd for fart på Great Lakes. Tre skip gikk tapt ved krigsforlis. I 1940 ble to av sønnene Sven (1909–70) og Per (1918–2000) opptatt som partnere, fulgt av den tredje, Hans Otto (1925–2002), i 1955.

Etter krigen gikk rederiet inn i en sterk vekstperiode, bl.a. etableringen i 1948 av Meyer Line med ukentlige seilinger mellom østkysten av USA og Nord-Europa. Linjen hadde på det meste 8 spesialbygde skip i fart, men ble nedlagt i 1971. Foruten tank- og linjefart ble virksomheten utvidet til bulk- og gasstransport.

Rederiet ble hardt rammet av skipsfartskrisen i 1970-årene, som følge av kostbare byggekontrakter i et fallende marked. Da A/S Havtor i 1975 ble refinansiert av kreditorene, var Meyer-familien i realiteten ute av det som heretter ble et nesten rendyrket gassrederi. Siste avsnitt om rederiet P. Meyer ble skrevet i 1996 ved fusjonen av A/S Havtor med Sig. Bergesen d. y. & Co. som da kontrollerte 34 % av aksjene.

Rederiet holdt til i femte etasje i Solplassen 1, senere kjent som Kronprinsesse Märthas plass 1. Peter Meyer bodde selv i Kristinelundveien 1, Sven F. Meyer i Holmendammen terrasse 6, Per F. Meyer i annen etasje i Drammensveien 61d, og Hans Otto i Meyer i Skøyenveien 21.

Flagget var hvitt, med en M i blått mellom to blå horisontale linjer. Skorsteinen var grå, med M i hvitt foran to røde bånd. Ved refinansieringen i 1975 ble M skiftet ut med H.

BK