Holmendammen terrasse

Holmendammen terrasse, Holmen, bydel Vestre Aker, villavei fra Stasjonsveien ved Holmenhavna til Parkdammen. Oppkalt 1939 etter Holmendammen.

6. En toetasjes trevilla fra 1939, arkitekt Einar Fjæran. Her bodde fra villaen var ny skipsreder Sven Fermann Meyer (1909–70) i rederiet P. Meyer. Huset har senere fått flere tilbygg.