Parkdammen

Parkdammen, Holmen, bydel Vestre Aker, villavei fra Holmenkollveien nordøstover til nordenden av Holmendammen. Navnet vedtatt 1939.