Petersborg (løkke)

Revisjon per 2. jan. 2020 kl. 14:38 av KAT (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Petersborg, løkke nr. 326 på Bymarken, lå ved Drammensveien 44. Det var den første løkke ved Drammensveien som fikk løkkebevilling (1714). Den var eid av borgermester Niels Roll. Rolls enke solgte til baker Peter Dalin, som løkken fikk navn etter. Utover på 1700- tallet hadde Petersborg mange eiere. I 1778 kjøpte stadsfysikus Peter Sundius løkken, som da hadde en staselig bebyggelse, og i 1787 gikk den videre til zahlkasserer Nils Berg. I 1808 arvet hoffagent og ridder Jacob Nielsen løkken og bygde en stor hovedbygning mot Drammensveien. Han reiste også den høye steinmuren mot veien ved hjelp av svenske krigsfanger; muren står der fremdeles. Nielsens enke solgte jordene på vestsiden av Drammensveien til byfogd Frederik Riis, som anla lyststedet Bellevue. Hovedbølet solgte hun i 1825 til madam Anne Marie Johansen. Det ble seks år senere overtatt av kjøpmann Erik Thomle. Familien har gitt navn til Thomles gate, som nå går over eiendommen.

I 1933 ble Petersborg revet for å gi plass til Det Norske Medicinske Selskabs hus, tegnet av arkitekt Thv. Astrup. Et av Oslo Byes Vels blå skilt står her til minne om Petersborg.