President Harbitz’ gate

Revisjon per 9. jun. 2021 kl. 11:03 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
"Villa Klevstuen", Desember 2019. Foto: Aslak Malmåsen

President Harbitz' gate, Frogner, bydel Frogner, fra Skovveien til Løvenskiolds gate. Oppkalt 1891 etter stortingspresident Georg Prahl Harbitz (1802–89). Til 1952 het gaten bare Harbitz’ gate.

Bygninger m.m.:

1. En fireetasjes leiegård fra 1894 (ark. Carl Konopka). Her var det under krigen «Marine Offiziersheim».

4. «Villa Klevstuen», murvilla i nyrenessansestil av rød og gul upusset tegl med detaljer i rød sement, oppført 1904 (byggherre og ark. Peter Lauritz Lowzow). Her bodde generalkonsul Christian Blom Lorentzen, og hans sønn Aage Blom Lorentzen (1891–1920). Det var her sønnen Aage og syv andre middelskolegutter fra Aars & Voss skole stiftet sportsklubben Ready i husets kjeller 14. juni 1907.

Under krigen rekvirerte tyskerne huset og brukte det som «Marine Offiziersheim». I hagen mot Gyldenløves gate ligger en bunker fra denne tiden. Sommeren 1945 ble huset brukt av allierte mannskaper.

Senere har det i mange år vært selskapslokaler og eksklusiv restaurantdrift i huset, tidligere Ciro, i perioden 1991–2011 restaurant Le Canard, som fra 1994 hadde en stjerne i Michelin-guiden. Fra 2012 restaurant Sawan.

11. Hartvig Nissens skole.

13 (tidligere nr. 3). Skolebygning oppført for Frogner skoles forskole i 1908 (ark. Henrik Nissen). Bygningen som er på tre etasjer med innredet loft, fikk et tilbygg og WC-anlegg i 1911. Forskolen ble avviklet fra 1918 i forbindelse med kommunens overtagelse av Frogner skole. Fra 1926 holdt Oslo kommunale Handelsskole, grunnlagt i 1920, til her. Senere ble skolen kalt Frogner kommunale Handelsskole og fra rundt 1980 til den ble nedlagt i 1991, Frogner videregående skole. Både Frogner skoles eldste bygning fra 1899 i Niels Juels gate 52 og bygningen her fra 1908 er nå en del av Hartvig Nissens skole.

Som de to andre, eldre skolebygningene her, ble også denne beslaglagt av tyskerne under krigen og brukt som kaserne. Dette skjedde 13. august 1943 til 20. november samme år, og igjen fra 16. september 1944 og frem til frigjøringen. Skolen ble endelig frigitt 18. juli 1945.

18. Her stod fra 1890 en trevilla i sveitserstil, oppført for professor og statsminister Francis Hagerup; den brant ned omkring 1914. Den nåværende bygningen ble oppført som villa for direktør, konsul Fredrik Stang Heffermehl (1870–1936) i 1914 (ark. Arnstein Arneberg). Senere eid av ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, Christian F. Smith (1883–1948). Under krigen var Smith ved legasjonen i Stockholm 1940–42, senere i London. Etter krigen ble han ambassadør i Brussel.

Villaen var under krigen rekvirert av tyskerne, og i kjelleren her ble motstandsmennene Jørgen von Tangen og Bjarne Arnesen utsatt for brutale nattlige forhør ledet av gestapisten Ernst Weiner og Stapo-mannen Einar Dønnum henholdsvis 5. oktober og 7. desember 1944. Arnesen ble etter forhøret kjørt utover Mosseveien og skutt. Liket ble funnet mellom Ljansbruket og Gjersjøen.

Villaen ble senere brukt som pensjonat og restaurant, fra 1968 pensjonat, senere Hotel White House og restauranten Lille Fondue. Om- og tilbygd til leiligheter 2007.

21. Boligblokk oppført for F. Selmer A/S 1967 (ark. Georg Greve og Geir Grung). Omstridt nybygg i etablert kvartalsstruktur i armert betong med åpen underetasje.

23c. Toetasjes panelt tømmerhus oppført ca. 1870.

27. Et fem/syvetasjes boligkompleks fra 1936. Sammen med Løvenskiolds gate 19 og President Harbitz’ gate 25 har komplekset fasader mot tre gater. I oppgang B i nr. 27 bodde i de første krigsårene disponenten i firmaet Le-Ko-Ma, jødiske Benjamin Scheer (f. 1909) her. Han ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz 2. mars 1943. En snublestein er satt ned her til minne om ham. Hans tre brødre Carl, Harry og Leonard ble også drept i Auschwitz.