Rosenhof skole

Revisjon per 16. jun. 2020 kl. 13:21 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Rosenhof skole i 1919. Foto: Wilse, Anders Beer / Oslo Museum

Rosenhof skole, Dynekilgata 10, tidligere skole, oppført 1914–17 (ark. Balthazar Lange) og tatt i bruk som folkeskole 1917. I de første årene ble bygningen også brukt som husvilleherberge. Den ble nedlagt som folkeskole 1966, men var fra 1964 realskole, deretter ungdomsskole 1968–85. Skolen hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1930 (1155 elever). Skolen har fra 1984 drevet voksenopplæring for fremmedspråklige elever, nå under navnet Oslo Voksenopplæring Rosenhof.

Rosenhof skoles pikekor, nå Rosenhofkoret, stiftet 1954 som rent pikekor, i dag et blandet kor med variert repertoar.

Andre verdenskrig. Skolen ble rekvirert av tyskerne 3. mai 1940 og brukt som kaserne. Guttenes undervisning ble flyttet til Grefsen høgre skole, mens jentenes ble flyttet til Sophies Minde. Skolen ble hovedkvarter for de tyske SS-styrkene i Norge frem til vinteren 1944/45, da den ble spesialinnredet til karttegning og karttrykkeri. På taket var det bygd plattinger med luftvernkanoner. Ved skolen var det en garasjebrakke. 29. januar 1941 besøkte Reichsführer SS Heinrich Himmler skolen og talte til 2. bataljon i SS-Totenkopf-Standarte 7 som var forlagt her. 21. mai 1941 fikk SS-soldatene igjen besøk av sin øverste sjef, som var på nytt Oslo-besøk. Det var parade og avmelding fra SS-Brigadensführer Herrmann før Himmler talte til soldatene. Også norske frivillige som hadde meldt seg til tjeneste i Waffen-SS, ble innkvartert på skolen før avreise til militærutdannelse i Tyskland og deretter fronttjeneste på Østfronten.

Etter frigjøringen ble skolen først brukt til innkvartering av mannskaper fra Milorg, deretter frigitte sovjetiske krigsfanger. Skolen ble frigitt i august 1945.