Sig. Bergesen d. y. & Co.

Revisjon per 30. apr. 2021 kl. 15:29 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Sig. Bergesen d. y. & Co., tidligere skipsrederi, grunnlagt i Stavanger 1935 av Sigval Bergesen d. y. (1893–1980). Han hadde frem til da arbeidet i sin fars rederi Sigval Bergesen. Kort etter overtok han en stilling som direktør hos A. P. Møller i København, mens Erland Bassøe (1893–1976) ble opptatt som kompanjong i rederiet. Fra 1938 var Bergesen selv styre og adm. dir., mens Bassøe var disponent. I 1939 flyttet Bergesen tilbake til Norge, rederiet hadde da tre skip, det ene av dem «Charles Racine», ble torpedert og senket i 1942. Etter krigen flyttet Bergesen administrasjonen til Oslo. Rederiet satset særlig på tankfart, og ble etter hvert et av verdens største tankrederier. I 1950 hadde det fire skip, i 1955 syv og i 1970 16.

Rederiet opplevde to katastrofale skipsforlis med to av sine såkalte OBO-skip (Ore Bulk Oil), «Berge Istra» og «Berge Vanga» i henholdsvis 1975 og 1979. Begge skipene eksplodererte og sank på kort tid; ved det første forliset omkom 30 mann, to overlevde. Ved det andre forliset omkom 40 mann. Etter disse forlisene ble rederiets kombinasjonsskip bygd om til rene bulkskip.

Grunnet sykdom trakk Bergesen seg tilbake i 1976, og ledelsen av selskapet ble overlatt til to av hans barnebarn, Petter C. G. Sundt (1945–2007) og Morten Sigval Bergesen (f. 1951), som var fettere. Selskapet ble børsnotert ti år senere, og i 2003 solgte de to fetterne aksjene sine til World Wide Shipping, et selskap eid av en Hong Kong-kinesisk familie ved navn Sohmen Pao.

Bergesens rederiflagg var et hvitt splittlagg med en grønn skråbjelke med en kombinert B og et anker til høyre, skorsteinene var til å begynne med sorte med et hvitt bånd med den grønne skråbjelken og firmamerket, senere hvite med sort topp med rederiflagget. Etter krigen hadde alle Bergesens skip navn som begynte med Berge.

Etter å ha hatt kontorer flere steder, samlet Bergesen virksomheten i Kronprinsens gate 5 i 1951, men etter som virksomheten vokste, ble også disse kontorene for små, og og i 1955/56 flytet han virksomheten til «Bergehus» i Drammensveien 106. Bergesen selv bodde i Huk aveny 15 på Bygdøy.