Sofienberg menighetshus

Revisjon per 5. aug. 2020 kl. 11:14 av KAT (diskusjon | bidrag)
Sofienberg menighetshus 2020. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani

Sofienberg menighetshus, Helgesens gate 64, ble bygget for Petrus (nå Sofienberg) menighet 1907/08 og innviet 20. feb. 1908 av sokneprest Jens Tandberg. Arkitekt var Halfdan Berle, byggmester B. Lyshaug. Menighetshuset hadde opprinnelig barneasyl (barnehage) i 1. etasje og stor kirkesal i 2. etasje. Kirkesalen med 7 m til høyeste punkt i taket ble etter kort tid bygget om for å romme en 3. etasje med to leiligheter, en til vaktmester og en til menighetssøster, mens menighetssal med kjøkken fyller 2.etasje. Ved en større rehabilitering 1982 ble vinduet med glassmaleri i 2. etasje gjenåpnet etter å ha vært dekket til gjennom mange år. I 1996 ble 1. etasje ombygget til menighetkontorer.

Historikk

Menighetens første menighetslokale var en bygning i Gøteborggata 24 som Aker kommune hadde kjøpt og innredet til skole. Det ble overdratt 1880 til Kristiania Indremission som oppbyggelseslokale (bedehus) og barneasyl (Rodeløkken barneasyl). Den ble tatt i bruk av Petrus menighets første sokneprest 1881 til bibellesninger og konfirmantundervisning. Et jernstøperi ville kjøpe eiendommen for å utvide sin virksomhet, og i 1904 bestemte bystyret å selge eiendommen og gi salgssummen til Petrus menighet til bygging av et kombinert barneasyl og menighetshus mot at kommunen fikk gratis lokale til barneasyl i den nye bygningen som ble reist i Helgesens gate 64. Barneasylet fant seg etter en del år mer egnet lokale til sin virksomhet, og menigheten tok i bruk hele huset og innredet bl.a. en peisestue i 1. etasje.