Toftes Gave

Revisjon per 3. okt. 2019 kl. 15:08 av Astrid (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Toftes Gave, guttehjem oppkalt etter kjøpmann Andreas Tofte (1793–1851), byens første ordfører etter at formannskapsloven av 1837 var trådt i kraft. I 1844 lot han oppføre en «Redningsanstalt for moralsk fordærvede Børn af begge Kjøn» på Tjuvholmen i Pipervika med adresse til Munkedamsveien. Tre år senere ble anlegget, som bestod av 7 hus, gitt som gave til kommunen, som døpte institusjonen Toftes Gave. Innledningen på gavebrevet sier mye om giverens sosiale ansvar: «Med nogen Kjendskab til de sørgelige Forholde, hvorunder en stor Del af den fattige Slægt voxer op, maa vistnok paatrænge sig enhver Christen Bekymring herover og Ønsket om dog at kunde bidrage Noget at raade Bod derpaa.» Anstalten ble 1858 flyttet til Ullensaker og holdt fra 1896 til på gården Sund på Helgøya i Mjøsa, hvor den ble overtatt av staten 1896 og nedlagt 1947. Fra 1951 til 1991 ble stedet drevet av Oslo kommune som institusjon for psykisk utviklingshemmede.