Vestfjorden Avløpsselskap AS

Revisjon per 6. apr. 2021 kl. 15:52 av Øyvind (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)

Vestfjorden Avløpsselskap AS, VEAS, Bjerkås i Asker, interkommunalt selskap dannet i 1976, eies av kommunene Asker, Bærum og Oslo. VEAS driver fra 1982 et sentralrenseanlegg for avløpsvann og kloakk med mekanisk, kjemisk og biologisk rensing, det siste for nitrogenfjerning. Renseanlegget er Norges største og betjener eierkommunene og kommunene Asker (tidligere Røyken) og Nesodden (i Oslo sammen med Bekkelaget renseanlegg). Anlegget ble tatt i bruk 1983 og førte bl.a. til at renseanlegget på Skarpsno ble nedlagt.

VEAS renser årlig 90–130 mill. m3 kommunalt avløpsvann fra eierkommunene. Ca. 60 % av Oslos avløpsvann behandles her. Det rensede slammet brukes til jordforbedringsmiddel på kornarealer, og den utviklede biogassen dekker store deler av anleggets energibehov. Vannkvaliteten i indre Oslofjord er blitt betydelig forbedret etter at anlegget kom i drift. Et nytt rensetrinn for regnvannfortynnet avløpsvann sto ferdig i 2008.