Åsaveien

Åsaveien, Majorstuen, bydel Frogner, fra Industrigata til Harald Hårfagres gate, hovedsakelig leiegårdsbebyggelse. Oppkalt 1896 etter de norrøne gudene.