Harald Hårfagres gate

Harald Hårfagres gate, Majorstuen, bydel Frogner, fra Slemdalsveien til Suhms gate. Oppkalt 1911 etter kong Harald 1 Hårfagre (ca. 865–ca. 933). Opprinnelig ble gaten regulert fra Skarpsno til Blindernveien som Hafrsfjordgata, men anlegget av Frognerparken og utbyggingen på Majorstuen gjorde at bare det nåværende gateløpet har dette navnet.

Bygninger m.m.:

2. Her lå tidligere Oslo Sporveiers vognhall 3 og 4, som ble revet i 1980-årene. Et nytt bygg (Majorstutorvet) oppført 1989–90 (ark. Geir Grung), med 126 leiligheter, dagligvarebutikk, nå Coop Extra, og filial av Deichman.

12. En åtteetasjes blokk med 80 leiligheter, oppført 1938. I en leilighet i fjerde etasje i oppgang a bodde i de første krigsårene jødiske Sara Scheer (f. 1880) sammen med døtrene Lilly og Esther (f. hhv. 1909 og 1917) og sønnen Leonard (f. 1919), som var medisinerstudent. Leonard ble deportert med Donau 26. november 1942 og døde i Auschwitz 15. februar 1943. En snublestein er sat ned her til minne om ham. Også hans tre brødre Carl, Benjamin og Harry ble drept i Auschwitz. Moren, Lilly, Esther sammen med datteren Amalie (gift Laksov) og hennes lille sønn Dan kom seg over til Sverige. – I denne blokken ble hele oppgang c rekvirert av tyskerne, og leieboerne måtte flytte ut på kort varsel.