Østerdalsgata

Østerdalsgata, Vålerenga, bydel Gamle Oslo, fra Strømsveien til Numedalsgata. Navn 1879 etter løkka Østerdal. Før byutvidelsen 1878 lå gaten i Aker og ble kalt Nordre Østerdalsgate.

Bygninger m.m.:

1. Her lå 1907–67 Sætre Kjeksfabrik

2a–c. Sætrehjørnet borettslag, OBOS-leiegård med 30 leiligheter fordelt på to oppganger og ett næringslokale, avtrappet fasong som tilpasning til den eldre bebyggelsen i Strømsveien, oppført 1990 (ark. GASA AS v/ Espen Dahl).

4–6. To fireetasjes leiegårder med i alt 39 leiligheter, oppført av OBOS 1988, tilpasset den gamle kvartalsstrukturen (ark. Lerche, Harildstad og Bakkemoen arkitekter MNAL).

7a. En to og en halvetasjes fabrikkbygning oppført i 1915 som kassefabrikk for firmaet G. Bakke & Co. Nå holder Nyskolen i Oslo til her.

Her var det i 2020 planer om en syvetasjes boligblokk, en plan som ble underkjent av Plan- og bygningsetaten. Avgjørelsen ble begrunnet med at da riving av den gamle fabrikkbygningen ville medfør tap av et verdifullt kulturminne og forringelse av et industrihistorisk kulturmiljø.