Østre Aker kirkegård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo Bykart
Østre Aker kirkegård med minnelunden (de anonymes gravsted) med «Hvilende kvinne» av Maria Vigeland. Foto: Sylvi Baardseth Panjwani

Østre Aker kirkegård, Ulvenveien 114, ligger ved Østre Aker kirke og Østre Aker prestegård. Areal 140 daa. Innviet 1860.

I 1855 ble ca. 20 daa av gården Ulven innkjøpt av Aker kommune til kirketomt og kirkegård. Kirkegården er utvidet flere ganger. 1936 ble 91 daa av Nordre Fjellhus gård tillagt arealet, og 1965 ble kirkegården utvidet med 88 daa. Begge disse arealene er senere redusert ved anleggelse av nye veitraseer. 1970 ble Minnelunden ved Østre Aker kirke anlagt med Marie Vigelands skulptur «Hvilende kvinne» som fellesmonument. Driftsbygningen oppført 1953, utvidet 1971.