Østre Gade

Østre Gade, tidligere navn på deler av nåværende Karl Johans gate – opprinnelig (fra ca. 1750) strekningen StrandgataDronningens gate, fra 1840-årene til begynnelsen av 1860-årene hele strekningen fra Jernbanetorget til Øvre Slottsgate.