Abildgaards gate

Abildgaards gate, tidligere blindgate som gikk inn fra Bogstadveien, sørover mellom Industrigata og Holmboes gate. Gaten fikk i 1879 navnet Abels gate, men ble omdøpt i 1896, oppkalt etter legatstifteren, sorenskriver Martinius Andreas Abildgaard (1812–84). Gaten forsvant ved omregulering i 1930-årene.