Abels gate

Niels Henrik Abel (1802–29)

Abels gate, navn på to tidligere gater, begge oppkalt etter matematikeren Niels Henrik Abel (1802–29).

1. Blindgate på Majorstuen, sørover fra Bogstadveien mellom Industrigata og Holmboes gate. Navnet vedtatt 1879; 1896 omdøpt til Abildgaards gate, etter legatstifteren, sorenskriver Martinius Andreas Abildgaard (1812–84). Gaten forsvant ved omregulering i 1930-årene.

2. Planlagt gate på Frogner, fra Niels Juels gate til Fritzners gate. Regulert og navnsatt 1896. Den eneste delen av planen som ble gjennomført, var anlegget av den nåværende Cato Guldbergs vei. Den øverste delen av den planlagte gaten er nå en del av Fritzners gate.