Fritzners gate

Fritzners gate, Frogner, bydel Frogner, fra Sophus Lies gate til Bygdøy allé. Oppkalt 1901 etter språkforskeren Johan Fritzner (1812–93). I nederste del herskapelige villaer; leiegårder i kvartalet mot Bygdøy allé. Store deler av rekken nr. 1–15 ble bygd rundt første verdenskrig etter planer av boligdirektør Harald Hals.

Bygninger m.m.:

Den øverste delen av gaten ble anlagt der den planlagte og navnsatte Abels gate skulle gå. Denne gaten, som skulle gå fra Niels Juels gate og hit, ble regulert i 1896, men planen ble aldri gjennomført.

2. Stor villa oppført 1914 (ark. Thv. Astrup) for lege Hans L. C. Huitfeldt (1876−1969).

4. Liten villa oppført 1915 (ark. Lilla Hansen) for Alfred Øhlckers (1877−1961).

5. En eldre murvilla som i en periode under krigen var rekvirert av tyskerne, og der det var en radiosambandsstasjon. I en etterretningsrapport fra 1944 het det at stasjonen da var flyttet og huset fraflyttet.

12. Liten frittliggende leiegård oppført 1902 (ark. Bernhard Steckmest). Nå Indonesias ambassade.

14. Tsjekkias ambassade.

15. Den amerikanske kirken i Oslo, American Lutheran Church. Her lå tidligere en stor murvilla, oppført 1913 av og for ark. Harald Hals.

16. Frittliggende leiegård oppført 1915 (ark. Syver Nielsen) i jugendstil.

17–21. Tilhører Gimlekomplekset, oppført 1919–21 (ark. Harald Aars). Nr. 17 rommet opprinnelig et pensjonat med 36 rom for stortingsrepresentanter.