Akerselvens Maskinverksted

Akerselvens Maskinverksted, A/S, tidligere bedrift som lå i Waldemar Thranes gate 77. Maskinverkstedet var etablert i 1891. I tillegg til den mekaniske verkstedvirksomheten, herunder plateverksted og montasje, hadde bedriften tidlig jernstøperi og aluminiumsverksted. Blant bedriftens spesialiteter var bakerimaskiner, betongblandere, inntaksmaskineri for vannkraftanlegg, dampkjeler, bygge- og anleggsmaskiner og taubaneanlegg. Bedriftens gamle bygninger ble revet i forbindelse med oppføringen av boligblokkene i Waldemars hage.