Waldemars hage

Waldemars hage, boligfelt på vestsiden av Akerselva i området nedenfor Sannerbrua mellom Waldemar Thranes gate og Maridalsveien, bydel Grünerløkka, utbygd fra 2002 (ark. Dark Arkitekter AS). Waldemars hage er også et eget gatenavn, oppkalt 2005 etter komponisten Waldemar Thrane (1790–1828). Bygningene har også adresser til Waldemar Thranes gate, Darres gate og Hauchs gate. På tross av navnet «hage» er det lite grøntarealer på feltet.

Bygninger m.m.:

1–4, 5–6. To modernistiske boligblokker oppført 2005 (ark. Dark Arkitekter) med vekselvis seks og tolv etasjer, tilsammen 230 leiligheter. Felles takterrasser. Nr. 1–4 ligger til Hauchs gate, nr. 5–6 mot Darres gate. Annet byggetrinn, nordkvartalet, ferdig 2010 med 260 leligheter. Før boligblokkene ble oppført, lå Akerselvens Maskinverksted her.