Aksisehus

Aksisehus, (av aksise, innførselstoll på varer som føres til byen), tollvaktstue for innkreving av avgifter på forbruksvarer, iverksatt 1657. Så lenge Christiania var befestet, ble aksise oppkrevd ved Store Vollport. Senere lå det aksisehus ved alle hovedinnfartsveiene, i vest ved Klingenberg, i nord ved Tøyens portstuer (se Trondheimsveien 30), i øst ved Oslo Ladegård. Bytoll opphørte i Christiania 1842.