Alna chem. Fabriker

Alna chem. Fabriker, Strømsveien 221, tidligere maling- og lakkfabrikk etablert 1879 på gården Østre Alna i Østre Aker av Jacob Jacobsen (1828–1915). Jacobsen hadde i 1859 startet landets første spesialforretning i maler- og fargevarer med fargehandel i Skippergata 25. I 1862 opprettet han landets første fargemølle etter engelsk mønster. Rundt 1870 anla han Nordens første fernissfabrikk, Den norske Fernisfabrik, på Malmøya, 1873 ble den flyttet til Norbygata 52. Fabrikken hadde sitt eget utsalg ved hjørnet av Storgata og Dronningens gate. I 1874 kjøpte Jacobsen Tomtegata 11 til lager, blikkenslagerverksted og stall. Høsten 1878 ble så gården Østre Alna kjøpt, og hit ble fabrikken flyttet og satt i produksjon året etter. Bedriften ekspanderte stadig, og i 1886 ble bakgården i Skippergata 25 bygd opp til fem etasjer med et toetasjes loft for å få mer lagerplass. Den siste nyskapningen i Jacobsens tid kom i 1894, da han grunnla en trykkfargefabrikk for å gjøre norske aviser og boktrykkerier uavhengige av utenlandsk trykkfarge; denne delen av virksomheten ble i senere flyttet til Tomtegata 11. I midten av 1950-årene hadde selskapet ca. 200 ansatte.

Firmaet Krefting, etablert i 1964, kjøpte Alna chem. Fabriker i midten av 1960-årene. Litt senere kjøpte de også A/S Stabil i Hvitsten og slo sammen disse to fabrikkene. I 1988 ble fabrikken i Hvitsten lagt ned, omtrent samtidig som Stabil Alna fusjonerte med IFA i Bergen, og Alna-fabrikken ble Stabil-Alna. Kort etter ble selskapet solgt til svenske Akzo Nobel, og fabrikken på Alna lagt ned.