Alvheimveien

Alvheimveien, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Mosseveien forbi Villa Alvheim (opprinnelig Alfheim), fortsetter som sti frem til Grønsundveien. Navnet vedtatt 1917.

Bygninger m.m.:

6. Villa Fagerhøi, oppført for hattemaker Hans H. Holm 1890 (ark. Heinrich Jürgensen) i sveitserstil.

10. Villa Alvheim, oppført 1853 for cand. med. Wennevold, kanskje med Georg Bull som arkitekt. Inngangsparti på baksiden tilføyd 1920.