Grønsundveien

Grønsundveien, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Dalheimveien til Ormsundveien. Navn 1917 etter det gamle fiskeleiet Grønsund, nr. 2 til veien. Våningshuset antas å være fra 1798.