Dalheimveien

Dalheimveien, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Mosseveien til Grønsundveien, oppkalt 1917 etter eiendommen «Dalheim» (nr. 14). Villa Dalheim ble oppført ca. 1845 for bakermester Niels Berg. Den ble opprinnelig kalt Øvre Grønsund, senere om- og påbygd flere ganger. Nåværende navn fra 1887. Dette er en av de få bygningene i området som opprinnelig var bygget som helårsbolig. Fra Dalheimveien og sørover langs stranden nedenfor Mosseveien går Fisker Syversens vei. fra Dalheimveien til fortsettelsen av Alvheimveien går Solvangveien, den siste delen som gangvei.