Solvangveien

Solvangveien, Bekkelaget, bydel Nordstrand, fra Dalheimveien til fortsettelsen av Alvheimveien, det siste stykket er gangvei. Navn 1917 etter en villa, Solvangen, som antakelig lå innenfor den nåværende eiendommen Solvangveien 1 (adresse Dalheimveien 13).