Amalienborg

Amalienborg. Foto: Helge Høifødt

Amalienborg, Nedre Skøyen vei 18, en frittliggende trefløyet leiegård i fire etasjer, oppført som del av en utbyggingsplan som aldri ble realisert. Gården ble oppført 1903 (ark. Syver Nielsen) med opprinnelig 30 arbeiderboliger på to rom og kjøkken. Senere overtatt av NEBB (Aktieselskabet Norsk Elektrisk & Brown Boveri). En tid skal det ha bodd opptil 105 barn i de små familieleilighetene i Amalienborg. Gården ble renovert i 1995, da bl.a. loftet ble innredet.