Nedre Skøyen vei

Nedre Skøyen vei 10, boliger fra 2007, sett fra Hoffselva. Foto: Helge Høifødt

Nedre Skøyen vei, Skøyen, bydel Ullern, fra Drammensveien til snuplass ved Skøyen terrasse. Navn etter Skøyen gård vedtatt 1982; den øvre del av veien var tidligere en del av Skøyenveien.

Bygninger m.m.:

10. Skøyenhagen, boligområde utbygd 2007 med i alt 208 leiligheter i sju blokker på området der det tidligere var oppstillingsplass for busser.

18. «Amalienborg».