Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, Ammerudveien 45, bydel Grorud, sykehjem etablert 1970 (ark. Harald Hille). Sykehjemmet som eies og drives av Kirkens Bymisjon, har 115 plasser, av disse er 27 langtidsplasser for demente, 63 somatiske langtidsplasser og 25 dagsenterplasser. Det er et åpent sykehjem, tenkt som en møteplass mellom generasjoner og kulturer i bydelen. Sykehjemmet ligger like ved Lillomarka.