Andreas Kremmers vei

Andreas Kremmers vei, Vestli, bydel Stovner, blindvei sørover fra Inga Bjørnsons vei og videre som gangvei til Fossumberget. Oppkalt 2001 etter Andreas Kremmer, en lokal beboer i området på begynnelsen av 1900-tallet.