Fossumberget

Fossumberget, Stovner, bydel Stovner, fra Stovnerveien nordover til snuplass. Oppkalt 1974 etter Fossum gård. – I et skoghol omtrent der plassen Fossumberget lå, ligger området Stokken. Østover fra Fossumberget går blindveien Stovnerlia.

Bygninger m.m.:

Andreas Kremmer, en kjent beboer i området her på begynnelsen av 1900-tallet, bodde i Fossumberget. En gangvei herfra og videre til Inga Bjørnsons vei ble i 2001 oppkalt etter ham og heter nå Andreas Kremmers vei.

20. Jesperud.

Den tidligere Fossumberget skole har adresse Karl Fossums vei 30. De første elevene gikk ut 1978. Skolen ble nedlagt 1985 og er fra 1987 lokaler for bydelsadministrasjonen m.m.