Stovnerveien

Stovnerveien, Stovner, bydel Stovner, fra Høybråtenveien til Olaus Fjørtofts vei. Navnet vedtatt 1915. Fra Stovnerveien nordøstover forbi Tangerudveien går Tjonerudveien.

58. Betel Stovner.